Bel ons op: 0314-344 329 , of mail: info@wijnhuisdoetinchem.nl


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/spek25/domains/wijnhuisdoetinchem.nl/public_html/templates/gk_instyle/lib/framework/helper.layout.php on line 164

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/spek25/domains/wijnhuisdoetinchem.nl/public_html/includes/application.php on line 536

Winkelwagen

Ik ben al geregistreerd

Verzendadres
Alleen als het verzendadres afwijkt van het factuuradres,
klik »Toevoegen / wijzigen verzendadres« knop hieronder
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid / Bijwerken BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen
Geen verzendwijze geselecteerd
Selecteer verzendmethode
 
Totaal:
0,00 €
0,00 €
Aantekeningen en speciale verzoeken

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Van WIJNHUIS DOETINCHEM

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnhuis Doetinchem zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden en zijn tevens op onze website te raadplegen.

1.2 Door een bestelling bij Wijnhuis Doetinchem te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Wijnhuis Doetinchem gelden ook ten behoeve van eventueel door Wijnhuis Doetinchem ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Veiligheid en leeftijdsgrens

2.1 Indien u gebruik maakt van onze website, of een bestelling doet in de webwinkel, kiest u een email-adres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van Wijnhuis Doetinchem. Deze gegevens zijn persoonlijk. Wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw email-adres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

2.2 Wijnhuis Doetinchem zorgt voor goede beveiliging van haar website, maar kan het uitsluiten van inbraak op haar website niet garanderen.

2.3 Voor de meeste artikelen geldt een leeftijdsclassificatie. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de webwinkel inschrijven en bestellingen plaatsen via onze website. Derhalve is het noodzakelijk dat u uw telefoonnummer verstrekt, zodat wij uw bestelling en leeftijd conform de Nederlandse wetgeving kunnen verifiëren. Bij twijfel zal de bestelling niet worden verstuurd, zij kan dan uitsluitend worden afgehaald bij onze winkel.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Wijnhuis Doetinchem zijn vrijblijvend. Wijnhuis Doetinchem heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Wijnhuis Doetinchem uw bestelling heeft geaccepteerd. Wijnhuis Doetinchem heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren (zie artikel 2.3) of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 4. Prijzen, betalingen en verzendkosten

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Wijnhuis Doetinchem.

4.3 Als u niet tijdig, of niet volledig betaalt, heeft Wijnhuis Doetinchem het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.4 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Wijnhuis Doetinchem, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Wijnhuis Doetinchem.

4.5 Voor de verzending van uw bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van het totale bestelgewicht, de bestelgrootte of het land van levering. De kosten bedragen tot een bestelgrootte van 300,00 euro (inclusief BTW) minimaal 6.95 euro. Vanaf een bestelgrootte van 300,00 euro worden geen verzendkosten meer in rekening gebracht. Tijdens het bestellen kunt u zien welke kosten op uw bestelling van toepassing zijn.

Artikel 5. Levering

5.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling zo snel als voor ons uitvoerbaar is doch uiterlijk binnen (10) werkdagen, tenzij door Wijnhuis Doetinchem anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Wijnhuis Doetinchem geleverde artikelen en de website rusten, dient u geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op onze websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 Wij verzoeken u de ontvangen producten bij ontvangst te controleren. Eventuele fysieke gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Wijnhuis Doetinchem te melden.

8.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Wijnhuis Doetinchem de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

8.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Wijnhuis Doetinchem te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Wijnhuis Doetinchem terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Wijnhuis Doetinchem is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Wijnhuis Doetinchem, dan wel tussen Wijnhuis Doetinchem en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Wijnhuis Doetinchem.

Artikel 10. Diversen

10.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Wijnhuis Doetinchem deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

10.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wijnhuis Doetinchem in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Wijnhuis Doetinchem vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

10.3 Wijnhuis Doetinchem mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

10.4 Onverminderd de overige aan Wijnhuis Doetinchem toekomende rechten, heeft Wijnhuis Doetinchem in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wijnhuis Doetinchem

Nieuwstad 19
7001 AC Doetinchem

+31 (0)314 344 329

KvK-nummer 09040025
Btw-nummer NL803434224b01ONZE WEBWINKEL

CONTACTGEGEVENS

 • Nieuwstad 19
  7001 AC Doetinchem
  Telefoon 0314-344 329
 • Wij zijn geopend op
  ma 13 - 18 uur
  di-do 9 - 18 uur
  vr 9 - 21 uur
  za 9 - 17 uur
  zo 12 - 17 uur(laatste vd maand)
  Contact via mail 

VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK

 • 615 nix18
Aanbiedingen in je mailbox? Schrijf je in en mis niets van onze exclusieve kortingsacties en evenementen